Árvore Genealógica da Família Yang

 • Yang Fu Kui (Lu Chan) (1799-1872)
  • Yang Jian (Jian Hou) (1839-1917)
   • Yang Zhao Quing (Cheng Fu) (1883-1936)
    • Yang Zhen Guo (1928-)
     • Yang Hong Fang (Fem. 1969-)
     • Yang Juan Fang (Fem. 1968-)
     • Yang Zhi Fang (1959-)
      • Yang Lu (Fem. 1988-)
     • Yang Jun Fang (Fem. 1956-)
     • Yang Yong Fang (1953-)
      • Yang Ning (Fem. 1981-)
    • Yang Zhen Duo (1926-)
     • Yang De Fang (1952-)
      • Yang Xue Qin (Fem. 1979-)
      • Yang Yong (1978-)
     • Yang Dao Fang (1947-)
      • Yang Bin (1972-)
       • Yang Ya Xian (Fem. 1999-)
      • Yang Jun (1968-)
       • Jason Yajie Yang (2002-)
       • Yang Ya Ning (Fem. 1992-)
    • Yang Zhen Ji (1921-)
    • Yang Zhen Ming (Shou Zhong) (1910-1985)
     • Yang Yi Li (Fem.)
     • Yang Ma Li (Fem.)
     • Yang Di Er (Fem.)
     • Yang Mei Lan (Fem.)
     • Yang Xiao Ji (dead early)
   • Yang Zhao Yuan (died young)
    • Yang Cong
   • Yang Zhao Xiong (Shao Hou) (1862-1930)
    • Yang Zhen Sheng (1878-1939)
     • Yang Yu Pin (1935-)
      • Yang Min Xia (Fem. 1969-)
      • Yang Zi Min (1966-)
      • Yang Yong Jun (1962-)
       • Yang Fan (1989-)
     • Yang Wen Zhong (Jin Pin) (1931-1989)
      • Yang Su Ying (Fem. 1965-)
      • Yang Shu Ying (Fem. 1963-)
      • Yang Shu Fang (Fem. 1950-)
      • Yang Shu Lin (1958-)
       • Yang Jie (1982-)
      • Yang Shu Min (1956-)
       • Yang Jing (Fem. 1981-)
     • Yang Wen Bin (Pin Er) (1927-)
      • Yang Yue Mei (Fem. 1958-)
      • Yang Yong (1956-)
       • Yang Dan Dan (1983-)
  • Yang Yu (Ban Hou) (1837-1892)
   • Yang Zhao Pen (Ling Xiao) (1872-1930)
  • Yang Qi (Feng Hou) (died young)